У Удружењу банака Србије одржана презентација Националне процене ризика

У петак, 28. септембра у Удружењу банака Србије у сарадњи са Министарством финансија, Управом за спречавање прања новца одржана је презентација Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма као и Акционог плана за спровођење препорука из процене ризика од прања новца и финансирања тероризма.

Представник Комисије за хартије од вредности Горан Купрешанин представио је резултате Националне процене ризика и рањивост финансијског система од прања новца, са посебним освртом на активности овлашћених и кастоди банака, као лиценцираних учесника на тржишту капитала и њиховој улози у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма.

У презентовању налаза процене ризика учествовали су национални координатори процене ризика, Јелена Пантелић из Управе за спречавање прања новца, као и председавајући подгрупа – Миљко Радисављевић из Републичког јавног тужилаштва (процена претњи), Александра Медан из Народне банке Србије (рањивост финансијског система), Данијела Танић Зафировић из Управе за спречавање прања новца (рањивост нефинансијског система), Владимир Стевановић из Тужилаштва за организовани криминал (процена ризика од финансирања тероризма).