Одржана презентација за ревизоре у Комори овлашћених ревизора

У оквиру континуиране едукације коју Комора овлашћених ревизора организује сваке године за своје чланове – овлашћене ревизоре, представници Комисије за хартије од вредности одржали су презентацију на тему извештавање јавних друштава и друштава за ревизију.

Бојана Томић Бркушанин и Ивана Вуксановић су говориле о обавезама извештавања јавних друштава и друштава за ревизију са нарочитим акцентом на проблеме који су уочени у пракси.