Упозорење улагачима у крипто-имовинска права (криптовалуте и дигиталне токене)

Комисија за хартије од вредности (Комисија) издаје ово упозорење како би скренула пажњу јавности, и то пре свега потенцијалним инвеститорима, на ризике који могу бити везани за улагање у крипто-имовинска права попут криптовалута и дигиталних токена. Наиме, ни у Републици Србији ни на глобалном нивоу још увек није успостављен свеобухватан систем регулације и контроле када је у питању издавање и трговање крипто-имовинским правима, те постоји појачан ризик од улагања у ову врсту инструмената.

Неки од главних ризика повезаних са овом врстом улагања су:
• преваре и друге неправилности,
• изражена волатилност цене и потенцијална немогућност изласка из улагања,
• недостатак релевантних информација (о издаваоцу инструмента, особинама самог инструмента) потребних за доношење основане инвестиционе одлуке,
• заштита података о личности.

Због ових разлога Комисија саветује (потенцијалне) инвеститоре да буду опрезни приликом улагања капитала у крипто-имовинска права. Уколико инвеститор разматра улагање у крипто-имовинска права препоручљиво је да са повишеном пажњом размотри изложеност ризицима који су за њих везани.

У даљем тексту укратко се образлажу неки од главних ризика са којима инвеститори могу да се суоче.

Ризици везани за преваре

Када је трговина финансијским инструментима у питању, преваре се догађају, а значајно чешће када се тргује крипто-имовинским правима. Чак и искусни инвеститори са високим образовањем постају жртве превара, те се може рећи да нико није потпуно безбедан и да сви треба да буду на опрезу и да обрате пажњу на знаке који указују на превару.

Један од најчешћих знакова је обећање сигурног добитка. Када се ради о инвестирању, сигуран добитак не постоји. Ризик је саставни део сваке инвестиције, и препоручује се повишен степен пажње према ономе ко каже другачије.

Такође, ако инвестициона прилика изгледа сувише добро да би била истинита, највероватније то и није случај. Инвеститори се привлаче обећањем брзе а велике зараде, ниског ризика, причама о невероватном профиту досадашњих инвеститора и слично. Ако поред овога постоји још и притисак да се одлука о инвестирању донесе хитно, или вас пожурују нудећи вам бонусе ако инвестирате истог тренутка, узмите у обзир могућност да друга страна жели да вас спречи да темељно анализирате понуђену инвестицију.

Крипто-имовинска права често нуде друштва која су регистрована у оф-шор зонама, или друштва код којих уопште није ни јасно где су (и да ли су) регистрована, ко њима управља, одакле им капитал, нити постоје било какве сличне информације. Комисија напомиње да је увек битно да инвеститор буде упознат тачно са ким закључује уговор, а уколико сауговарач одбија да пружи одговарајуће информације то може да буде знак да се у ствари ради о превари.

Технологија која стоји иза крипто-имовинских права може да буде изузетно комплексна, а од врсте технологије зависе многи аспекти потенцијалне инвестиције, нпр. начин на који инвестиција може касније да се уновчи, права која произилазе из конкретног дигиталног токена и сл. Уколико вам сви битни аспекти конкретне технологије нису јасни препоручљиво је да узмете у обзир могућност да су вам одређене карактеристике инвестиције представљене бољим него што заиста јесу.

Ризици везани за мањак регулативе

Да би пружала инвестиционе услуге везане за финансијске инструменте у Републици Србији, инвестициона друштва су дужна да испуњавају бројне законске услове (који се inter alia односе на минимални капитал, обученост запослених), и да потом добију дозволу Комисије за обављање своје делатности. Са друге стране, друштва која издају или нуде крипто-имовинска права која не представљају финансијске инструменте немају такве регулаторне обавезе, те је могуће да компанија чија презентација на први поглед делује одлично у ствари нема ни финансијске ни стручне капацитете да оствари пројекте које промовише.

Комисија у складу са својим законским овлашћењима врши надзор над регулисаним инвестиционим друштвима, њихово пословање приликом пружања инвестиционих услуга је предмет регулације и надзора, а инвеститори знају коме могу да се обрате у случају да су им права угрожена. Ако инвеститори реше да послују са друштвима која немају дозволу Комисије, која су регистрована у иностранству, или код којих уопште није јасно ко њима управља и ко је њихов власник, заштита њихових права може бити отежана или чак онемогућена.
Издавање, нуђење и трговина финансијским инструментима подлеже бројним правилима, а кршење тих правила има своје законске последице. Будући да (i) издавање и трговина дигиталних токена у одређеним случајевима може да потпадне под поменута правила, а (ii) друштва која обављају ове послове предметна правила често занемарују, постоји могућност да Комисија приликом вршења својих овлашћења изрекне читав низ законом прописаних мера укључујући и покретање одговарајућих поступака против одговорних лица.

Ризици везани за волатилност

Цене различитих финансијских инструмената имају различиту волатилност, нпр. улагање у „индексе“ и државне обавезнице се најчешће сматра мање ризичним од трговине фјучерсима. Када су у питању крипто-имовинска права волатилност цене је изузетно изражена. Ово практично значи да инвеститори могу да заврше са великим губицима, те их Комисија саветује да своје инвестиционе стратегије формулишу имајући то у виду.

Баш због високе волатилности (и већ поменутог мањка регулативе) непоштени трговци су у стању да ефикасно примене одређене преварне технике трговања („pump and dump“ „scalping“ итд) које могу довести до тога да инвеститори који су свој новац уложили у доброј вери тај новац изгубе.

Ризици везани за недовољну заштиту података о личности

Овај ризик постоји када је у питању било која активност на интернету, али Комисија сматра да га вреди поменути и у овом упозорењу. Наиме, приликом куповине крипто-имовинских права инвеститор оставља своје податке о личности друштвима која често нису регистрована у Републици Србији и која никоме не полажу рачуна када се ради о поступању са подацима о држављанима Републике Србије. Неопрезним инвеститорима лако може да се деси да постану мета нежељених маркетиншких активности, а постоји и могућност да ће доћи и до многих других злоупотреба.

Наиме, безбедност тих података је често далеко испод одговарајућег нивоа и пракса је показала да се дешава да трећа лица дођу у њихов посед. Посебно треба имати у виду да се овде подаци о личности остављају у контексту финансијских трансакција, што може да доведе до тога да поменута трећа лица дођу до ваших шифара (тј. приватних кључева) и да од вас, једноставно речено, украду крипто-имовинска права.

Као што је напоменуто на почетку овог текста, Комисија упозорава (потенцијалне) инвеститоре да је неопходно да поступају са повишеном пажњом ако се одлуче да инвестирају у крипто-имовинска права и скреће њихову пажњу на горепоменуте ризике.

Такође, уколико сте жртва преваре, или уколико посумњате на превару или на било коју другу противзакониту активност у вези са надлежностима Комисије, позивамо вас да о томе обавестите Комисију путем адресе електронске поште office@sec.gov.rs како би били предузети неопходни кораци.