Привремена забрана рада БДД CapitalOne

Комисија за хартије од вредности је на 84. седници IX сазива од 4.3.2019. године донела решење којим је утврдила да брокерско-дилерско друштво CapitalOne а.д. Београд у свом пословању није поступало у складу са одредбама Закона о тржишту капитала.

Брокерско-дилерском друштву CapitalOne привремено је забрањено обављање свих послова из дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва у трајању од 45 дана.

Такође, привремено је забрањено  обављање послова Владимиру Петровићу брокеру друштва CapitalOne а.д. Београд – у истом трајању од 45 дана.