Новина у месечном извештавању инвестиционих друштава

Комисија за хартије од вредности је развила нову функционалност у оквиру месечног извештавања инвестиционих друштава и трансакција на иностраном тржишту. Наиме, инвестиционим друштвима је омогућено да путем XML поруке учитају све трансакције обављене на иностраном тржишту у оквиру месечног извештаја ИД. Ову функционалност ће учесници моћи да користе од понедељка 13. маја 2019. године.

Достављање података о трговању у иностранству путем XML поруке примењиваће се од месечног извештаја за мај, који се доставља до 15. јуна. Поред тога, до 30. јуна је неопходно унети податке о трговању у иностранству и у свим претходним извештајима за 2019. годину (јануар, фебруар, март и април), тако што ће се затражити измена сваког конкретног месечног извештаја у делу Извршење налога.

XSD шема за XML поруку се налази на интернет страни Комисије за хартије од вредности у делу Документи – Информације о порталу – XSD шема.