Привремена забрана обављања послова БДД CapitalOne

Комисија за хартије од вредности је на 91. седници IX сазива од 10. маја 2019. године донела привремено решење којим се привремено забрањује брокерско-дилерском друштву CapitalOne а.д. Београд обављање свих послова из дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва у трајању од 30 дана.