Почиње пријава за јесењи испитни рок за брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере

Испити за брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере биће одржани и у септембарско-октобарском испитном року у просторијама Комисије за хартије од вредности. Пријављивање за полагање испита за брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере почиње 4. септембра 2019. године. Пријављивање ће трајати до 25. септембра 2019. године.

Oдржавање испита за брокере планирано је за  понедељак, 30. септембар 2019. године, у 10 часова у просторијама Комисије за хартије од вредности.

Испит за инвестиционе саветнике и портфолио менаџере одржаће се у два дана, у уторак 1. октобра и у четвртак 3. октобра 2019.

Подсећамо да право да полажу испит имају и кандидати који нису одслушали наставу за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера.

Документација која се прилаже уз пријаву подноси се у оригиналу или овереној фотокопији и не може бити старија од 60 дана.

Кандидати за стицање звања брокера, за потребе припреме испита, могу позајмити уџбеник „Финансијска тржишта“ на реверс. Све додатне информације могу се добити путем телефона 011/3117-643.