Одржан округли сто о актуелним питањима на тржишту капитала у Србији

У уторак, 29. октобра 2019. године, на Универзитету Сингидунум одржан је округли сто под називом “Актуелна питања тржишта капитала у Србији”.  Уводно излагање на округлом столу одржао  је Марко Јанковић, председник Комисије за хартије од вредности. Г. Јанковић је говорио о законима који су недавно усвојени, а којима се уређују институције за колективно улагање у преносиве хартије од вредности као и друге врсте инвестиционих фондова. Наиме, било је речи о Закону о алтернативним инвестиционим фондовима и Закону о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, као и о другим актуeлним питањима развоја тржишта капитала. Такође, г. Синиша Крнета, директор Београдске берзе, je говорио о актуелним дешавањима и плановима за развој тржишта.

О прогнозама кретања у светској економији у 2020. години и њиховом утицају на Србију, са предвиђањима кретања каматних стопа, курсева валута, цена берзанских роба и чиниоцима који утичу на пословање предузећа и учесника на финансијском тржишту у Србији, говорио је Данило Мрваљевић, директор трезора и ALM Banka Intesa. 
У оквиру округлог стола у делу посвећеном развоју нових финансијских инструмената на финансијском тржишту, Милош Младеновић, извршни директор SEEPEX-а, одржао је презентацију: „Увођење финансијских деривата на тржиште електричне енергије у Србији“.

Учесници округлог стола су закључили да је добро што је тржиште капитала препознато као стратешки интерес за развој привреде у Србији, те да је доношење поменутих закона важан корак у правцу развоја самог тржишта и привреде.