Представљена "Бела књига" Савета страних инвеститора

Јуче је у Београду Савет страних инвеститора представио "Белу књигу" – издање за 2019. годину пред  представницима власти, привредницима и стручном јавности.

У "Белој књизи" је указано да је, када су у питању трендови на тржишту капитала, остварен напредак у смислу даљег усаглашавања са прописима Европске уније у области инвестиционих фондова. Поздрављено је усвајање новог Закона о алтернативним инвестиционим фондовима, као и Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом. Закон о алтернативним инвестиционим фондовима (који је заснован на одговарајућој ЕУ регулативи) предвиђа нове врсте „флексибилнијих“ фондова – фондови предузетничког и фондови приватног капитала који би требало позитивно да утичу на развој микро, малих и средњих привредних субјеката нарочито у иновативним областима пословања. 

Позитивно је оцењена и спремност надлежних органа, пре свега Комисије за хартије од вредности, Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и Народне банке Србије, да својим подзаконским актима и тумачењима омогуће даљи развој тржишта капитала. Посебно је поздрављен позив за расправу Комисије за хартије од вредности из марта 2019. године у вези са регулисањем крипто-имовинских права у Србији.

Уз осврт и на проблеме у овој области, дате су и препоруке Савета за даље унапређење регулаторног оквира и праксе.

Публикација "Бела књига" излази једном годишње од 2003. године и даје свеобухватни приказ пословне климе у Србији и скуп препорука, предлога за унапређење пословног окружења у Србији. Указује на области које Савет страних инвеститора види као приоритетне за будући економски развој Србије.