Одржан округли сто на тему развоја тржишта капитала

Јуче је у Београду у Палати Србија одржан округли сто под називом „Стратегија за развој тржишта капитала  у Републици Србији“. Овај догађај је окупио представнике Министарства финансија, Народне банке Србије, Београдске берзе, Централног регистра депоa и клирингa хартија од вредности, Комисије за хартије од вредности, као и међународне партнере из Светске банке, Европске банке за обнову и развој (EBRD), Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Програма Уједињених нација за развој (UNDP).

Скупу се у уводном излагању обратио министар финансија Синиша Мали и најавио израду Стратегије о развоју тржишта капитала, а чији би нацрт уз подршку међународних институција требало да буде усвојен до јуна ове године. Министар је навео да српско тржиште капитала расте, да постоји све веће поверење инвеститора у српске финансије и да је значајно што се број инвеститора у домаће хартије од вредности стално увећава.

Председник Комисије Марко Јанковић је истакао да су у овом тренутку паралелно у току процеси усклађивања правног оквира тржишта капитала са правом ЕУ и јачања институционалног капацитета Комисије. Са тим у вези, г. Јанковић је навео да очекује да ће усвајање Стратегије за развој тржишта капитала довести до убрзања тих процеса што ће се свакако донети позитивне ефекте тржишту капитала.