Усвојене Смернице о критеријумима избора друштава за ревизију и ревизора за провере квалитета обављених ревизија

Комисија за хартије од вредности на јучерашњој седници усвојила Смернице о критеријумима избора друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора за провере квалитета овлашћених ревизија.

Смернице прописују опште критеријуме избора друштава за ревизију на основу члана 77. Закона о ревизији и посебне критеријуме избора друштава за ревизију и самосталних ревизора, на основу фактора ризика. Смернице прописују и посебне критеријуме за избор лиценцираних овлашћених ревизора и појединачних ангажовања, на основу процене карактеристичних фактора ризика.

Текст Смерница можете преузети на следећем линку:

Смернице о критеријумима избора друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора за провере квалитета обављених ревизија