Одржана радионица о Смерницама за процену ризика и примену Закона о спречавању прања новца

У организацији Комисије за хартије од вредности и ОЕБС-а (Мисије Организације за европску безбедност и сарадњу у Србији), у периоду од 16. до 18. јуна 2020. године, у Врднику, одржана је радионица за израду подзаконских аката у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који су у надлежности Комисије за хартије од вредности.

На радионици су представљени циљеви израде Смерница за процену ризика и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, резултати Националне процене ризика и Типологија прања новца на тржишту капитала, као и трендови развоја тржишта капитала када су у питању криптоимовинска права и корпоративне обвезнице.

Поред наведеног, разматран је и предлог текста Смерница. На радионици су поред представника Комисије учествовали и представници приватног сектора (брокерско-дилерска друштва, овлашћене банке и друштва за ревизију), као обвезници Закона који су својим предлозима допринели унапређењу текста Смерница.