Рок за достављање годишњих извештаја истиче 30. новембра

Подсећамо да рок за достављање годишњег извештаја који су друштва за ревизију, сагласно чл. 25. Закона о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) дужна да доставе Комисији за хартије од вредности истиче 30. новембра. Потребно је до краја радног дана тог датума доставити тражене податке путем Портала Комисије за хартије од вредности. После назначеног датума образац за достављање извештаја на Порталу више неће бити активан.

Напомињемо да су друштва за ревизију, односно самостални ревизори дужни да Комисији до краја новембра текуће године за претходни извештајни период, доставе извештај са подацима о имаоцима акција и удела у друштву за ревизију, као и о стицању и промени њихових власника, улагањима на основу којих су друштва за ревизију, односно самостални ревизори директно или индиректно стекли учешће у другом правном лицу, променама статута или оснивачког акта, начину израчунавања осигурања и полиси осигурања, запосленима као и о списку свих уговора о ревизији финансијских извештаја и броју извештаја о ревизији које је потписао сваки лиценцирани овлашћени ревизор и др.

Извештај се попуњава искључиво електронски, на Порталу Комисије, уношењем података у одговарајућа поља. За извештајни период од 1. новембра претходне године до 31. октобра текуће године, рок за достављање истиче 30. новембра 2020. године. Уношењем података на Порталу Комисије, истовремено испуњавате и законску обавезу према Комори овлашћених ревизора, пошто ће подаци аутоматски бити прослеђени Комори.

Радно време Портала Комисије за хартије од вредности за електронску доставу прописаних података је од 9.00 до 18.00 часова. То значи да информације преко Портала можете достављати радним данима у периоду од 9 до 18 часова.

Комисија за хартије од вредности је припремила и снимила, и на свом Јутјуб каналу објавила видео-упутство са детаљним информацијама о томе како се извештај попуњава.