Одузета дозвола брокерско-дилерском друштву ШУМАДИЈА БРОКЕР

Након обављеног поступка надзора над пословањем брокерско-дилерског друштва, на 280. редовној седници Комисије за хартије од вредности донето је решење којим се брокерско-дилерском друштву Шумадија брокер а.д. Крагујевац одузима дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва.

Дозвола је одузета услед престанка обављања регистроване делатности и на захтев друштва. Такође је за друштво Шумадија брокер а.д. Крагујевац, извршено брисање из регистра издатих дозвола за обављање делатности инвестиционих друштава, као и упис у регистар одузетих дозвола. Регистри су доступни на интернет странама Комисије за хартије од вредности.

Такође, извршен је пренос финансијских инструмената брокерско-дилерском друштву Tesla Capital a.д. Београд, о чему су клијенти друштва Шумадија брокер а.д. Крагујевац уредно обавештени.