Упозорење за инвестициону јавност на „Serbian Build Fund“

Комисија упозорава инвестициону јавност на интернет страницу https://serbianbuildfund.com/. Путем ове странице промовише се инвестирање у инвестиционе фондове који улажу у непокретности, без дозволе Комисије за хартије од вредности. „Serbian Build Fund“ се рекламира као „први српски инвестициони фонд за управљање некретнинама, високо регулисан и ревидиран од стране водећих компанија у области ревизије и књиговодства“. На овој страници видимо да се „фонд“ директно пореди са отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, који имају потребну дозволу Комисије и који послују у потпуности у складу са регулативом. „Фонд“ се промовише и на друштвеним мрежама и форумима Линкдин, Фејсбук, Инстаграм и Редит.

Област инвестиционих фондова је у Републици Србији уређена Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и Законом о алтернативним инвестиционим фондовима. Да би инвестициони фонд пословао у складу са законом неопходно је да поседује дозволу Комисије за хартије од вредности. „Serbian Build Fund“ не поседује дозволу Комисије за хартије од вредности.

Комисија за хартије од вредности ће у свим случајевима обављања делатности без одговарајуће дозволе, без одлагања предузимати мере из своје надлежности. Ипак, то не значи да су преваре немогуће, а у интересу инвеститора је да поступају са дужном пажњом.

Упозоравамо инвеститоре да се пре одлуке о сваком намераваном улагању пре свега добро информишу, као и да провере у регистрима које Комисија на својим интернет страницама води да ли друштво поседује дозволу за активности које тврди да обавља.