Комисија за хартије од вредности објавила годишњи извештај о раду

Комисија за хартије од вредности објавила Годишњи извештај о раду и кретањима на тржишту капитала који је Скупштина усвојила 10. јуна приликом четвртог заседања дванаестог сазива. Народна скупштина је у току овог заседања разматрала извештаје неколико независних институција, међу којима је и Годишњи извештај о раду Комисије за хартије од вредности за период јануар–децембар претходне године.

Председник Комисије за хартије од вредности Марко Јанковић је образлажући пред народним посланицима и Народном скупштином Републике Србије Годишњи извештај Комисије за хартије од вредности за 2020. годину, изјавио да је претходна година била изазов за све регулаторе, али да је Комисија за хартије од вредности била у стању да се прилагоди свим изазовима које је пандемија донела, у сарадњи са другим институцијама које чине Комитет за финансијску стабилност. Истакао је да је током претходне, 2020. године Комисија одржала чак 38 седница. 

„Оно што је чињенично стање на 31. децембар је да смо имали 16 брокерско-дилерских друштава активних у Србији, девет овлашћених банака, пет друштава за управљање инвестиционим фондовима, који управљају са 18 фондова, као и шест кастоди банака“, навео је г. Јанковић. Мере које су донете на почетку пандемије довеле су до значајног поједностављења поступка емисије корпоративних обвезница, односно свих дужничких хартија од вредности у Републици Србији. Истакао је емисију корпоративних обвезница која се завршила листингом на Београдској берзи Енергопројект холдинга, а чија је укупна вредност била 3,3 милијарде динара. 

Јанковић је илустровао рад Комисије за хартије од вредности у току претходне године наводећи квантитативне податке, те да је у току прошле године Комисија обрадила 530 извештаја инвестиционих друштава, 6994 извештаја друштава за управљање инвестиционим фондовима, инвестиционих фондова и њихових депозитара. „Комисија је укупно донела 38 подзаконских аката, десет мишљења и ставова. Представници Комисије су учествовали у 22 радне групе на изради различитих законских решења“, истакао је Јанковић. Такође је навео број од укупно 74 ревизорских кућа лиценцираних у Србији. Од тога 30 друштава за ревизију има дозволу Комисије за хартије од вредности да врше ревизију финансијских извештаја јавних друштава подељених у три сегмента.

Председник Комисије је најавио да се већ дужи временски период ради на стратегији развоја тржишта капитала и новом закону о тржишту капитала, али и да се спрема нови закон о преузимању акционарских друштава. „Све то ће довести до тога да по завршетку овог циклуса измена домаће регулативе будемо у потпуности усклађени са тековинама Европске уније“, рекао је Јанковић. Додао је да крајем јуна следи и почетак примене Закона о дигиталној имовини, те да Комисија са нестрпљењем очекује прве ефекте тог закона. Навео је да је огромно интересовање оних који намеравају да искористе могућности које Закон о дигиталној имовини пружа и да ће то допринети даљем развоју индустрије информационих технологија у Србији, даљем економском напретку наше земље и креирању нових вредности.

Извештај о раду Комисије за хартије од вредности и кретањима на тржишту капитала можете преузети са наведеног линка, односно на интернет странама Комисије www.sec.gov.rs у делу: О Комисији/Интерна акта/Извештаји о раду.