Омогућена пријава неправилности код друштва од јавног интереса електронским путем

Од овог месеца лиценцирани овлашћени ревизори, односно друштва за ревизију своју обавезу пријаве неправилности код друштва од јавног интереса у складу са чланом 100 Закона о ревизији – могу испунити електронским путем (што је и препорука Комисије), посредством Портала за електронску доставу информација Комисији за хартије од вредности.

Након приступа Порталу за електронску доставу информација Комисији за хартије од вредности у делу под називом „Јавна друштва“ потребно је изабрати „Повремене извештаје“ и у врсти извештаја из падајућег менија одабрати „Обавештење у складу са чланом 100 Закона о ревизији“ где се додаје документ у ПДФ формату.

Указујемо и на то да је недавно Комисија за хартије од вредности упутила лиценцираним овлашћеним ревизорима односно друштвима за ревизију подсетник на обавезу примене члана 100 Закона о ревизији. Наиме, када лиценцирани овлашћени ревизор, односно друштво за ревизију које спроводи ревизију друштва од јавног интереса сумња на нерегуларности, дужан је да информише то друштво и затражи спровођење истражних радњи и предузимање мера. Уколико друштво од јавног интереса – субјекат ревизије не истражи уочене неправилности, лиценцирани овлашћени ревизор, односно друштво за ревизију је дужно да о томе обавести Комисију.

Комисија препоручује обвезницима извештавања у складу са чланом 100 Закона о ревизији да своју обавезу обавештавања Комисије о неправилностима код друштава од јавног интереса испуњавају електронским путем у оквиру повремених извештаја посредством Портала за електронску доставу информација Комисији за хартије од вредности.