Атинска берза стекла квалификовано учешће у капиталу Београдске берзе

Комисија за хартије од вредности Републике Србије на 176. седници која је одржана 30. јула 2021. дала сагласност на стицање квалификованог учешћа у капиталу Београдске берзе у износу од 10,24% Атинској берзи “Hellenic Exchanges – Athens Stock Exchange S.A.“

Како су заједничким саопштењем од 5. августа изнеле Атинска и Београдска берза, њихово удруживање има за циљ заједничко иступање и коришћење пословних могућности у ери убрзане дигитализације. Београдска берза је донела одлуку о унапређењу своје трговачке платформе и миграцији трговачких активности на трговачку платформу Атинске берзе, унапређујући на тај начин ликвидност и распон услуга заједничке трговачке платформе. Сви учесници на тржишту ће имати могућност остваривања користи од проширивања и продубљивања оба тржишта капитала и унакрсног трговања.

У наредној фази, сарађиваће се са Владом Републике Србије у правцу даљег стратегијског развоја српског тржишта капитала, а кроз увођење нових производа и услуга који ће обезбеђивати подршку протоку капитала од инвеститора, домаћих и међународних, ка издаваоцима листираним на Београдској берзи. 

Јуче је и Министар финансија Синиша Мали нагласио да ће удруживање Београдске берзе (BELEX) и Атинске берзе (ATHEX) омогућити увођење нових финансијских инструмената у Републици Србији, као и приступ великим међународним инвеститорима Београдској берзи. „Ово стратешко партнерство омогућиће даљи развој Београдске берзе, а инвеститори, како страни, тако и домаћи, ће јој лакше приступати. Такође, оно што је веома важно јесте да ће бити побољшани технички и технолошки капацитети Београдске берзе“, рекао је министар Мали. Према његовим речима, удруживање две берзе је за Републику Србију веома битно, с обзиром на то да је у току израда стратегије развоја тржишта капитала. Један од кључних циљева развоја тржишта капитала у Републици Србији јесте убрзани раст БДП-а Србије, јачање домаће привреде и подизање животног стандарда грађана кроз омогућавање нових инвестиционих могућности за домаће и стране компаније, појединце и институционалне инвеститоре.