Позив за исказивање интересовања за испит за стицање звања брокера, инвестиционог саветника или портфолио менаџера

Комисија за хартије од вредности позива кандидате заинтересоване за полагање испита за стицање звања брокера, инвестиционог саветника или портфолио менаџера да искажу своје интересовање за полагање испита који би Комисија организовала у наредном периоду.

У зависности од броја пријављених кандидата, позив за пријаву испита биће објављен на интернет страници Комисије за хартије од вредности најмање 30 дана пре почетка одржавања испитног рока. Омогућена је пријава испита заинтересованим лицима и без одслушане наставе.

Своје интересовање за пријаву испита за стицање звања брокера, инвестиционог саветника, односно портфолио менаџера можете пријавити на имејл адресу office@sec.gov.rs наводећи име и презиме, уз контакт телефон и звање за које сте заинтересовани.