Распоред полагања испита за стицање звања брокера, портфолио менаџера и инвестиционих саветника

У Комисији за хартије од вредности биће одржано полагање испита за стицање звања брокера, портфолио менаџера и инвестиционих саветника у октобарском испитном року.

Распоред полагања:
- брокери

Све ближе информације заинтересовани кандидати могу добити путем телефона 011/311-62-00.