Донете ажуриране препоруке за пријављивање сумњивих активности

Дана 28. 12. 2022. године донете су ажуриране Препоруке за пријављивање сумњивих активности.

Сврха доношења Препорука јесте да помогне обвезницима у примени мера за сузбијање прања новца и финансирања тероризма.

Препоруке су нарочито важне за правовремено откривање, спречавање, односно пријављивање сумњивих активности, као и унапређење знања и свести код обвезника о значају благовременог препознавања потенцијално сумњивих клијената и сумњивих активности.

Препоруке помажу обвезницима да на ефикасан начин предузму потребне мере и радње на спречавању да до извршења сумњивих активности уопште дође, а уколико до тога ипак дође, да о томе у што краћем року обавесте УСПН и доставе све расположиве податке о лицу и активностима.

Препоруке за пријављивање сумњивих активности