Покретање поступка отуђења возила марке пежо

Комисија за хартије од вредности спроводи поступак прикупљања писмених понуда за отуђење покретне ствари из јавне својине путничког возила марке пежо, тип 406 ST 2,00 OE BERLINE, снага мотора 138 KS, запремина мотора 1997CCM, боје црне OBISIDIEN, каросерије 4 врата, број путничких места 5, погонско гориво БМБ 98, произведено 2001. године, набављено 02.10.2001. године, одјављено у МУП-у.

Почетна цена по којој се путничко возило отуђује је у износу од 196.218,23 динара.

Рок за подношење понуда истиче 20. јуна 2016. године у 13.00 часова, а јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуде 20. јуна 2016. године у 14.00 часова.

Правно лице пријава за учешће

Физичко лице пријава за учешће

Изјава о депозиту за правна лица

Изјава о депозиту за физичка лица

Оглас