Честа питања о електронском достављању информација

 • I Питања која се тичу Обрасца депонованог квалификованог сертификата

  1.      Како се достављају прописани подаци Комисији за хартије од вредности путем Портала Комисије?

  Одговор: Први корак који је неопходан како бисте могли да електронским путем достављате извештаје и информације Комисији за хартије од вредности преко Портала јесте да исправно попуните и потпишете електронским квалификованим сертификатом Образац депонованог квалификованог сертификата. На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности постоји кратко видео-упутство о томе како се практично попуњава Образац депонованог квалификованог сертификата.

  2.      Да ли овлашћено лице правног лица обвезника извештавања може само да доставља електронске извештаје Комисији за хартије од вредности преко Портала за достављање информација?

  Одговор: Може. Овлашћено лице правног лица обвезника извештавања може само да доставља електронске извештаје Комисији за хартије од вредности преко Портала за достављање информација.

  3.      Ако овлашћено лице у правном лицу обвезника извештавања доставља само електронске извештаје преко Портала, да ли мора да пошаље Образац депонованог квалификованог сертификата у PDF формату?

  Одговор: Mора. И ако овлашћено лице у правном лицу обвезника извештавања доставља само електронске извештаје преко Портала, неопходно је да исправно попуни и потпише Образац депонованог квалификованог сертификата.

  4.      Да ли физичко лица обвезник извештавања које треба да доставља електронске извештаје преко Портала може да овласти друго физичко лице да за њега доставља ове извештаје?

  Одговор: Може.

  5.      Да ли физичко лице обвезник извештавања које преко другог физичког лица доставља прописане информације мора да достави Образац депонованог квалификованог сертификата?

  Одговор: Уколико овлашћује друго физичко лице да за њега доставља прописане информације мора доставити попуњен Образац депонованог квалификованог сертификата. Уколико само за себе доставља прописане информације такође треба да достави Образац депонованог квалификованог сертификата.

  6.      Како лице које доставља електронске извештаје преко Портала зна који му је серијски број квалификованог електронског сертификата?

  Одговор: Овај број се може пронаћи на неколико начина, али и једноставно ископирати са насловне стране Портала Комисије. Почетна страна Портала Комисије налази се на електронској адреси https://report.sec.gov.rs. Постоји и линк на насловној интернет страници Комисије ка Порталу за достављање информација. Након што сте картицу са сертификатом убацили у читач картица или токен, на овој страници појавиће се подаци о врсти сертификата (обавезан је квалификовани сертификат), сертификационом телу које је сертификат издало као и сам серијски број сертификата.

  7.      Ко потписује PDF образац депонованог квалификованог сертификата у случају када је обвезник извештавања овлашћена банка или кастоди банка?

  Одговор: Потписује директор те организационе јединице која се бави пословима кастоди банке или овлашћене банке.
 • II Питања у вези са окружењем за рад и подешавањима

  1.      Зашто не могу да приступим насловној страни Портала?

  Одговор: Постоји више могућих разлога. 1. Немате квалификовани електронски сертификат. Веома често се користе електронски сертификати за електронска плаћања и приступ разним системима који нису издати од стране сертификацоних тела, а издају их банке и друге организације. Овим сертификатима не можете приступити нашем порталу. 2. Квалификовани електронски сертификат вам је истекао или је опозван. 3. Нисте подесили рачунар према упутствима које вам је дало сертификационо тело. 4. Нисте подесили рачунар према упутствима Комисије. 5. Имате стари оперативни систем или претраживач интернета који не подржава рад са сертификатима. 6. Старије верзије сертификата одређених сертификационих тела могу да праве проблеме приликом приступа.
 • III Попуњавање годишњих извештаја инвестиционих друштава

  1.      Како се уносе подаци и о чему треба водити рачуна при уносу података у годишњи извештај инвестиционих друштава?

  Одговор: Када будете уносили износе, они се уносе као целобројне вредности у динарима, а проценат учешћа се уноси са децималном тачком, а не са децималним зарезом. То значи да ћемо проценат уписати као 5.6 а не 5,6. Датум уноси у формату 2016-04-25, где први низ од четири цифре означава годину, други месец и трећи дан. Ако датум не попуните на прави начин, појавиће се уместо датума који сте желели да унесете, низ нула. Текст подвучен испрекиданим линијама значи да кликом тај податак можете брзо променити. Све се уноси ћириличним писмом осим имејлова и назива правних лица који се уносе на начин на који су регистровани код Агенције за привредне регистре.
 • IV Достава извештаја који се односи на јавно друштво

  1.      Како физичко лице, обвезник извештавања, доставља информације?

  Одговор: У случају када је корисник Портала и обвезник извештавања по основу повремених извештаја који се односе на јавна друштва, такође шаље Образац депонованог квалификованог сертификата и на потпуно исти начин доставља информације као и правна лица.
 • V Достава података

  1.   Колико траје отпремање једног документа преко Портала Комисије?

  Одговор: Дужина трајања отпремања документа зависи од неколико фактора од брзине вашег отпремања (upload) брзине нашег преузимања (download) као и оптерећености интернет линкова. На стандардном нивоу, за документ до 100 МБ потребно је до десет минута.

  2. Зашто се у списку обвезника извештавања за које треба да достављам документа не појављује обвезник за који желим да доставим документ?

  Одговор: Неопходно је упоредити серијски број корисника Портала у PDF обрасцу (Образац депонованог квалификованог сертификата) и ваш серијски број са почетне стране Портала. Ова два серијска броја морају да буду идентична.

  3.   Шта ако се приликом рада на Порталу појави страна са обавештењем?

  Одговор: То значи да је дошло до неког проблема у раду са Порталом. Проблем је објашњен у самом обавештењу. У случају да се порука обавештења понови, обратите се Комисији за хартије од вредности.

  4.  
  Зашто не могу да пошаљем документ преко Портала?

  Одговор: Нисте изабрали одговарајући формат документа (за периодичне извештаје то је PDF, XLS, XLSX  и за повремен само PDF или је документ већи од 100 МБ.
 • VI Питања о електронским сертификатима

  1. Да ли корисник може да користи Портал Комисије са неквалификованим електронским сертификатом?

  Одговор: Не. Ако корисник који доставља податке порталу приступи неквалификованим сертификатом, неће моћи да настави са радом и доставља прописане информације путем Портала, може да приступи само почетној страници Портала.

  2.    Како корисник зна који је сертификат квалификован?

  Одговор: На почетној страни Портала Комисије (https://report.sec.gov.rs) након уноса картице са сертификатом у читач картица или токена, појавиће се подаци о врсти сертификата, тј. да ли је сертификат квалификован.

  3. Да ли може да се деси да корисник на својој картици има квалификован и неквалификован електронски сертификат?

  Одговор: Да, ово је јако чест случај. Наиме, поједина тела која издају електронске сертификате на исту картицу сместе и квалификовани и неквалификовани електронски сертификат. У том случају увек морате изабрати квалификовани електронски сертификат како бисте могли да податке достављате преко Портала. На почетној страни Портала Комисије (https://report.sec.gov.rs) након уноса картице са сертификатом у читач или токена, појавиће се подаци о врсти сертификата који сте изабрали, тј. да ли је сертификат квалификован.
  Исто тако, поједина сертификациона тела издају само квалификоване сертификате, па ову недоумицу у том случају нећете имати.

  4.    Како да спречим да неко не злоупотреби мој квалификовани електронски сертификат и налог на Порталу?

  Одговор: Не остављајте квалификовани електронски сертификат у читачу картица када нисте присутни. Када завршите рад на Порталу излогујте (одјавите) се са Портала. Не дозвољавајте другој особи да ради са вашим налогом и у случају нестанка токена или картице са сертификатом у обавези сте да пријавите сертификационом телу нестанак картице. А преко Обрасца депонованог квалификованог сертификата обвезник извештавања треба да укине овлашћење за тај серијски број сертификата.

  5.    Да ли се може користити више квалификованих сертификата на једном рачунару?

  Одговор: Може. С тим што при промени квалификованог електронског сертификата, треба да рестартујете (затворите и поново покрените) веб претраживач.

  6.   Шта ако се деси да изаберем погрешан сертификат, неквалификовани уместо квалификовани? Одговор: Неопходно је рестартовати веб претраживач (затворити и поново отворити).

  7.  Да ли може да се деси да корисник не може да приступи Порталу Комисије, иако поседује квалификовани електронски сертификат?

  Одговор: Може у случају када је квалификовани електронски сертификат истекао, или када га је сертификационо тело опозвало.