1. Да ли корисник може да користи Портал Комисије са неквалификованим електронским сертификатом?

Одговор: Не. Ако корисник који доставља податке порталу приступи неквалификованим сертификатом, неће моћи да настави са радом и доставља прописане информације путем Портала, може да приступи само почетној страници Портала.

2.    Како корисник зна који је сертификат квалификован?

Одговор: На почетној страни Портала Комисије (https://report.sec.gov.rs) након уноса картице са сертификатом у читач картица или токена, појавиће се подаци о врсти сертификата, тј. да ли је сертификат квалификован.

3. Да ли може да се деси да корисник на својој картици има квалификован и неквалификован електронски сертификат?

Одговор: Да, ово је јако чест случај. Наиме, поједина тела која издају електронске сертификате на исту картицу сместе и квалификовани и неквалификовани електронски сертификат. У том случају увек морате изабрати квалификовани електронски сертификат како бисте могли да податке достављате преко Портала. На почетној страни Портала Комисије (https://report.sec.gov.rs) након уноса картице са сертификатом у читач или токена, појавиће се подаци о врсти сертификата који сте изабрали, тј. да ли је сертификат квалификован.
Исто тако, поједина сертификациона тела издају само квалификоване сертификате, па ову недоумицу у том случају нећете имати.

4.    Како да спречим да неко не злоупотреби мој квалификовани електронски сертификат и налог на Порталу?

Одговор: Не остављајте квалификовани електронски сертификат у читачу картица када нисте присутни. Када завршите рад на Порталу излогујте (одјавите) се са Портала. Не дозвољавајте другој особи да ради са вашим налогом и у случају нестанка токена или картице са сертификатом у обавези сте да пријавите сертификационом телу нестанак картице. А преко Обрасца депонованог квалификованог сертификата обвезник извештавања треба да укине овлашћење за тај серијски број сертификата.

5.    Да ли се може користити више квалификованих сертификата на једном рачунару?

Одговор: Може. С тим што при промени квалификованог електронског сертификата, треба да рестартујете (затворите и поново покрените) веб претраживач.

6.   Шта ако се деси да изаберем погрешан сертификат, неквалификовани уместо квалификовани? Одговор: Неопходно је рестартовати веб претраживач (затворити и поново отворити).

7.  Да ли може да се деси да корисник не може да приступи Порталу Комисије, иако поседује квалификовани електронски сертификат?

Одговор: Може у случају када је квалификовани електронски сертификат истекао, или када га је сертификационо тело опозвало.

1.   Колико траје отпремање једног документа преко Портала Комисије?

Одговор: Дужина трајања отпремања документа зависи од неколико фактора од брзине вашег отпремања (upload) брзине нашег преузимања (download) као и оптерећености интернет линкова. На стандардном нивоу, за документ до 100 МБ потребно је до десет минута.

2. Зашто се у списку обвезника извештавања за које треба да достављам документа не појављује обвезник за који желим да доставим документ?

Одговор: Неопходно је упоредити серијски број корисника Портала у PDF обрасцу (Образац депонованог квалификованог сертификата) и ваш серијски број са почетне стране Портала. Ова два серијска броја морају да буду идентична.

3.   Шта ако се приликом рада на Порталу појави страна са обавештењем?

Одговор: То значи да је дошло до неког проблема у раду са Порталом. Проблем је објашњен у самом обавештењу. У случају да се порука обавештења понови, обратите се Комисији за хартије од вредности.

4.  
Зашто не могу да пошаљем документ преко Портала?

Одговор: Нисте изабрали одговарајући формат документа (за периодичне извештаје то је PDF, XLS, XLSX  и за повремен само PDF или је документ већи од 100 МБ.

1.      Како физичко лице, обвезник извештавања, доставља информације?

Одговор: У случају када је корисник Портала и обвезник извештавања по основу повремених извештаја који се односе на јавна друштва, такође шаље Образац депонованог квалификованог сертификата и на потпуно исти начин доставља информације као и правна лица.