I сазив (од 16.2.1990. до 26.5.1994)

Комисија за хартије од вредности је основана 1990. године на основу Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ“ бр. 64/89 и 29/90) одлуком Савезне владе (Савезног извршног већа) о делокругу и саставу Комисије од 11. јануара 1990. тада као Комисија за давање одобрења о издавању дугорочних вредносних папира.

Први председник Kомисије је био др Милован Милутиновић.

Прва седница је одржана 16.2.1990. када је донето решење о давању одобрења за почетак рада тржишта капитала у Југославији.