II сазив (од 26.5.1994. до 2.4.1996)

председник Стојан   Дабић
чланови др   Милован Милутиновић
проф.    др Ђорђе Ђукић
проф.    др Мирко Васиљевић
мр    Вук Огњановић
Славко   Дрљевић
секретар   Стоја   Милошевић