IX сазив (од 28.11.2016. до 23.11.2021)

председник Марко Јанковић (од 15.4.2019)
(др Предраг Дедеић до 15.2.2019)
чланови Мирјана Ивошевић
Владислав Станковић
Жарко Милићевић (до 13.11.2017)
Марко Јанковић (до 14.4. 2019)
Александар Стојковић (од 30.4.2018)
Марија Ђорђевић (од 25.11.2019)
секретар   Жељко Вуловић (од 6.3.2020)
Маја Анђелић од 16.1.2017. до 30.9.2019.
Немања Ристић до 13.1.2017.