X сазив (од 24.11.2021. до данас)

председник Марко Јанковић 
чланови Мирјана Ивошевић
Александар Стојковић
Ирена Радуловић
Немања Ристић
секретар  
Горан Купрешанин (од 21.3.2022)
Жељко Вуловић (до 28.2.2022)