председник Жарко Милићевић, од 14.10.2015.
др Зоран Ћировић, од 23.7.2011. до 13.10.2015.
чланови др  Зорица Крњевић Мишковић
др  Милко Штимац
Душан   Бајец
Мирјана Ивошевић од 14.10.2015.
секретар   Немања Ристић од 12.2.2016.
Лана Јанковић до 5.1.2015.
Александра Гојковић до 18.7.2013.

председник Марко Јанковић (од 15.4.2019)
(др Предраг Дедеић до 15.2.2019)
чланови Мирјана Ивошевић
Владислав Станковић
Жарко Милићевић (до 13.11.2017)
Марко Јанковић (до 14.4. 2019)
Александар Стојковић (од 30.4.2018)
Марија Ђорђевић (од 25.11.2019)
секретар   Жељко Вуловић (од 6.3.2020)
Маја Анђелић од 16.1.2017. до 30.9.2019.
Немања Ристић до 13.1.2017.

председник Марко Јанковић 
чланови Мирјана Ивошевић
Александар Стојковић
Ирена Радуловић
Немања Ристић
секретар  
Горан Купрешанин (од 21.3.2022)
Жељко Вуловић (до 28.2.2022)