председник Милко   Штимац
чланови Проф.др.   Дејан Малинић
Милош   Селић
Ђорђе   Јовановић
Душан   Бајец
секретар   Александра   Гојковић
Оливера Савовић до 16.6.2010.

 председник др  Добросав Миловановић од 12.9.2003.
  др Бошко Живковић од 15.5.2003.
 чланови  Мира   Прокопијевић
 др   Дејан Ерић
 Марко   Мићановић
 Душан   Бајец
 секретар    мр   Лука Тањга

председник др Бошко Живковић
(Савезна Влада именовала др Бошка Живковића за председника Савезне Комисије за хартије од вредности и финансијско тржиште решењем од 23.1.2003, решење је објављено у Сл. листу 31.1.2003)
чланови др Добросав Миловановић
др Дејан Ерић
Милко Штимац
Душан Бајец
секретар мр Лука Тањга