председник Веселин Рајковић
чланови Лепосава Келечевић
Божидар Вујисић
Милко Штимац
Душан Бајец
секретар Мирослав Марјановић

председник Вук Огњановић    / мр Милош Јанковић
чланови проф.   др. Мирко Васиљевић
проф.   др. Радиша Радовановић
др   Ђорђе Ђукић
Михајло   Бањевнић
Божидар   Копривица
секретар   Стоја   Милошевић / Чеда Вукић

председник Стојан   Дабић
чланови др   Милован Милутиновић
проф.    др Ђорђе Ђукић
проф.    др Мирко Васиљевић
мр    Вук Огњановић
Славко   Дрљевић
секретар   Стоја   Милошевић