Покренута иницијатива за формирање CFA удружења у Србији

Група домаћих инвестиционих професионалаца обавестила је Комисију за хартије од вредности да је дана 02.02.2017. године, на Економском факултету у Београду, одржан иницијални састанак у циљу формирања CFA удружења у Србији (Удружења овлашћених финансијских аналитичара). Састанак је окупио преко 80 регионалних инвестиционих професионалаца.

Састанку су присуствовале и колеге из CFA удружења из Словеније, који су том приликом представили своја искуства и дилеме у процесу регистрације удружења. У наредном периоду очекује се припремање и презентација прецизног акционог плана, као и формална иницијација процеса регистрације CFA удружења у Србији. CFA институт је препознат као златни стандард у глобалној инвестиционој индустрији, а формирање удружења ће имати за циљ промовисање високих професионалних и етичких стандарда у Републици Србији у складу са најбољом међународном праксом.