Јавна расправа о Нацрту закона о алтернативним инвестиционим фондовима

Министарство финансија Републике Србије је данас објавило почетак јавне расправе о Нацрту закона о алтернативним инвестиционим фондовима у чијој је изради активно учествовала Комисија за хартије од вредности. Јавна расправа о Нацрту закона трајаће од 29. марта до 17. априла 2019. године.

Нацрт закона о алтернативним инвестиционим фондовима сачинила је Радна група коју су чинили представници Министарства финансија, Министарства привреде, Народне банке Србије, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Кабинета министра без портфеља за иновације и технолошки развој, Кабинета председника Владе, Комисије за хартије од вредности, Пореске управе, Београдске берзе, Привредне коморе Србије, Удружења банака Србије, Савета страних инвеститора и Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој.

Текст Нацрта закона као и начин достављања примедби, сугестија и предлога објављен је на интернет страници Министарства финансија и на порталу е-управе.

Нацрт закона