Усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифи

Комисија за хартије од вредности је на 108. седници IX сазива, одржанoj 29. октобра 2019. године усвојила Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности. Примена овог правилника почиње од 1. јануара 2020. године.