Обавештење о организацији рада учесника на тржишту капитала

Сви учесници на тржишту капитала настављају да обављају активности у складу са релевантним прописима, уз поштовање мера прописаних од стране Владе Републике Србије које се односе на болест COVID-19 (болест изазвана корона вирусом).

Препоруке Владе Републике Србије на основу Oдлуке о увођењу ванредног стања: „Увођење ванредног стања не значи да престаје рад у привреди, приватном и јавном сектору. Препоручује се послодавцима да процес рада организују тако да сви који то могу раде од куће. Ако рад од куће није могућ, процес рада треба организовати тако да се строго поштују све хигијенско-техничке мере за спречавање ширења заразе (ограничен број људи у просторији, коришћење заштитних маски и сл).“

Комисија за хартије од вредности је организовала рад својих запослених у складу са препорукама, тако да се омогући несметано и ефикасно функционисање тржишта капитала. Сви запослени Комисије за хартије од вредности остају на располагању грађанима путем електронске поште и телефона наведених на интернет страници Комисије.