Корпоративне обвезнице као додатни извор капитала

Данас је у Министарству финансија одржан састанак министра финансија са представницима Комисије за хартије од вредности, Београдске берзе и Централног регистра за хартије од вредности како би се размотриле могућности емитовања корпоративних обвезница и наставила сарадња на развоју тржишта капитала.

На састанку је оцењено да је остварен значајан напредак у развоју тржишта капитала и да би издавање корпоративних обвезница могло да послужи као важан додатни извор финансирања компанијама у Србији.

Министар финансија г. Мали је истакао да се велике корпорације широм света већ финансирају издавањем корпоративних обвезница које представљају дужничке хартије од вредности. Србија се, наглашава, са својим државним хартијама од вредности већ позиционирала на међународном тржишту. Њене хартије су већ биле на листи за потенцијално укључивање у Џеј Пи Морганов индекс државних обвезница земаља у развоју. Тај потез и добро котирање наших државних хартија отворило је и нова врата домаћим компанијама а то је – да и оне дођу до што јефтинијих извора финансирања емитовањем својих хартија од вредности.

„Ако је наша државна обвезница добила такав епитет, да је ликвидна и лако доступна инвеститорима, нема разлога да то не буде случај и са обвезницама које ће издавати српске компаније. Ми имамо добре корпорације али им је свакако потребна финансијска инjекција у виду додатног капитала. Ово може да послужи као нека врста докапитализације која ће им помоћи да додатном снагом наставе да се развијају после епидемије. Што је корпорација финансијски стабилнија и има поуздане изворе прихода, принос који ће инвеститори желети да плате је нижи, односно компанија ће се задужити јефтиније“, казао је министар.

Влада Србије је у петак, 10. априла усвојила Уредбу о поступку за издавање дужничких хартија од вредности за време ванредног стања. Том уредбом се поједностављује поступак за издавање дужничких хартија од вредности на територији Републике Србије за време ванредног стања. Основна новина је да се максимално поједностављује поступак за одобравање проспекта предузећа за издавање дужничких хартија од вредности. Припремљен је пропис којим се олакшава и појефтињује издавање корпоративних обвезница, што је први корак ка обезбеђивању услова за њихово емитовање.

„Знамо да предузећа немају довољно информација о овом инструменту, те ћемо ми бити у прилици наредних дана да причамо о томе и да промовишемо и то као један од добрих начина финансирања и да испитамо све опције које су нам на столу. Желимо да опипамо импулс заинтересованости компанија, да видимо колики је могући принос и да ли је тај потез оправдан. Тако раде све земље које теже неком развоју и стабилности, које су одговорне и спремају се за „дан после“. У свему томе ни Србија није изузетак“, закључио је министар.