Објављена подзаконска акта за спровођење Закона о дигиталној имовини

Комисија за хартије од вредности је на 172. седници одржаној 25. јуна 2021. године донела низ подзаконских аката којима се спроводи Закон о дигиталној имовини. Овај скуп правилника објављен је у "Службеном гласнику РС", број 69/2021 од 9.7.2021. године. Правилници се примењују од 17. јула 2021. године.

Списак подзаконских аката са линком ка њиховој садржини: