Register of Broker-Dealer Companies

  1. General Information
  2. Striking off the Register - The Law on the Capital Market
  3. Striking off the Register - Law on the Market of Securities and Other Financial Instruments
  4. Striking off the Register - Older Laws
назив матични број ПИБ број дозволе за обављање делатности ИД датум дозволе за обављање делатности ИД број решења о усаглашавању са законом датум решења о усаглашавању са законом делатност чланови управе адреса телефон имејл адреса интернет адреса
CONVEST AD NOVI SAD 08700257 100453240 5/0-03-1956/6-12 02.07.2012. 2/1-119-449/5-23 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2 ст. 1 тач. 2 подтач. 1, 2 и 7 и додатних услуга из чл. 2 ст. 1. тач. 3 подтач. 1, 2, 3, 5 и 7 Закона о тржишту капитала Данијела Будимир - извршни директор, Ђорђе Чанак - извршни директор Бранка Илића 12, Нови Сад 021/422-081 021/422-083 021/523746 021/524-653 021/661-15-70 021/662-32-33 office@convest.rs www.convest.co.rs
DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD 17170724 100009005 5/0-03-1998/6-12 16.07.2012. 2/1-119-3187/5-22 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2 ст. 1 тач. 2 подтач. 1, 2, 3 и 7 и додатних услуга из чл. 2 ст. 1 тач. 3 подтач. 1, 2, 3, 5 и 7 Закона о тржишту капитала Владимир Луковић - генерални директор, Небојша Аранђеловић - извршни директор Коларчева 7, Београд 011/3223-829 011/3223-789 011/3223-764 dunavstockbroker@dunavstockbroker.com www.dunavstockbroker.com
EURO FINEKS BROKER AD BEOGRAD 17319868 100350574 5/0-03-2060/8-12 02.07.2012. 2/1-119-3191/5-22 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2 ст. 1 тач. 2 подтач. 1, 2, 3, 4 и 7 и додатних услуга из чл. 2 ст. 1 тач. 3 подтач. 1, 2, 3, 5 и 7 Закона о тржишту капитала Борислав Кнежевић - генерални директор, Стефан Кнежевић - извршни директор Љубана Једнака 1, Београд 011/309-81-80 office@eurofineks.rs www.eurofineks.rs
ILIRIKA INVESTMENTS AD BEOGRAD 17381369 100118847 5/0-03-2025/6-12 02.07.2012. 2/1-119-3188/6-22 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2. ст. 1. тач. 2 подтач. 1, 2, 4, 5 и 7 и додатних услуга из чл. 2. ст. 1. тач. 3 подтач. 1, 3, 5 и 7 Закона о тржишту капитала Славољуб Поповић - генерални директор, Јелена Моравчевић - извршни директор Кнеза Михаила 11-15/V, Београд 011/330-10-00 info@ilirika.rs www.ilirika.rs
INTERCITY BROKER AD BEOGRAD 17421506 102198366 5/0-03-2000/6-12 13.08.2012. 2/1-119-431/6-23 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2 ст. 1. тачка 2 подтачка 1, 2, 3 и 7 и додатних услуга из чл. 2 ст. 1 тач 3 подтачка 1, 2, 3, 5 и 7 Закона о тржишту капитала Желимир Дабић - директор, Владимир Вучетић - извршни директор Максима Горког 52, Београд 011/3083-100 011/3083-140 firma@icbbg.rs www.icbbg.rs
M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD 08614938 100448611 5/0-03-1953/8-12 02.07.2012. 2/1-119-3173/8-22 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2 ст. 1 тач. 2 подтач. 1, 2, 3, 6 и 7 и додатних услуга из чл. 2 ст. 1 тач. 3 подтач. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 Закона о тржишту капитала Јасмина Бјелић - генерални директор, Радован Кецојевић - извршни директор, Небојша Јевтић - извршни директор Булевар Арсенија Чарнојевића 59а VI спрат, Нови Београд 011/353-09-00 bg@mvi.rs www.mvi.rs
MEDIOLANUM INVEST AD BEOGRAD 17163531 100285699 5/0-03-2001/5-12 18.06.2012. 2/1-119-3178/5-22 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2 ст. 1 тач. 2 подтач. 1, 2, 3, 4 и 7 и додатних услуга из чл. 2 ст. 1 тач. 3 подтач. 1, 2, 3, 5 и 7 Закона о тржишту капитала Велимир Јовановић - генерални директор, Наташа Шијачић - извршни директор Цара Ираклија 52, Београд 011/367-01-37 011/367-01-38 011/367-16-63 011/367-28-87 office@mediolanuminvest.rs www.mediolanuminvest.rs
MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD 20319780 105129854 5/0-03-2039/7-12
филијала: 2/1-110-39/6-18
16.07.2012. 2/1-119-447/7-23 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2 ст. 1 тач. 2 подтач. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 и додатних услуга из чл. 2 ст. 1 тач. 3 подтач. 1, 2, 3, 5 и 7 Закона о тржишту капитала Дарко Танкосић - генерални директор, Зоран Лазић - извршни директор Футошка 1а, Нови Сад 021/67-28-700 011/63-01-117 066/67-28-12 office@momentum.rs www.momentum.rs
PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD 17174088 100421991 5/0-03-2087/5-12 02.07.2012. 2/1-119-440/4-23 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из члана 2. став 1. тачка 2) пoдтaч. (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) и додатних услуга из чл. 2. став 1. тачка 3) подтач. (1), (2), (3), (5) и (7) Закона о тржишту капитала Дарко Достанић - генерални директор, Ирена Бабић - извршни директор Милутина Миланковића 1к, Београд, Нови Београд 011/614-9-339 office@prudencecapital.rs www.prudencecapital.rs
BDD TANDEM FINANCIAL AD NOVI SAD 17341324 101511994 5/0-03-2669/6-12 16.07.2012. 2/1-119-462/9-23 02.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2. ст. 1. тач. 2. подтач. 1, 2 и 7 и додатних услуга из чл. 2. ст. 1. тач. 3. подтач. 1, 3, 5 и 7 Закона о тржишту капитала Владимир Игњатов - директор Мирослава Антића 4, Нови Сад 021/425-777 office@tandemfin.com www.tandemfin.com
TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD 17326015 101822334 5/0-03-2086/6-12 23.07.2012. 2/1-119-433/5-23 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2. ст. 1. тач. 2. подтач. 1, 2, 3, 4 и 7 и додатних услуга из чл. 2. ст. 1. тач. 3 подтач. 1, 2, 3, 5 и 7 Закона о тржишту капитала Миодраг Ристић - генерални директор, Зорица Драшковић - директор Булевар Михајла Пупина 115 ђ, ламела Б3, I спрат, Нови Београд 011/30-20-030 011/30-20-033 011/30-20-038 office@tesla-capital.com www.tesla-capital.com
TEZORO BROKER AD BEOGRAD 17417606 102047408 5/0-03-2007/4-12 18.06.2012. 2/1-119-3185/6-22 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл 2 ст. 1 тач 2 подтач. 1, 2, 3 и 7 и додатних услуга из чл. 2. ст. 1 тач. 3 подтач. 1, 2, 3 и 7 Закона о тржишту капитала Мина Ђерковић - генерални директор, Александра Новаковић - извршни директор Господар Јованова 33, Београд 011/2632-346 011/2632-057 office@tezorobroker.co.rs www.tezorobroker.co.rs
KAPITAL RS INC A.D. 21247057 109812976 5/0-02-672/18-16 22.11.2016. 2/1-119-445/7-23 12.05.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2 ст.1 тач. 2 подтач. 5 и додатних услуга из чл. 2 тач. 3 подтач. 3 и 5 Закона о тржишту капитала Јелена Орловић - директор Марија Обрадовић - директор Северни булевар 6, Београд 011/715-82-50 milica.micka@ekokonto.rs www.kapitalrs.com
BDD TRADEWIN 24 AD BEOGRAD 21437298 111178289 2/1-101-4009/8-18 23.11.2018. 2/1-119-455/7-23 24.03.2023. Обављање инвестиционих услуга и активности из чл. 2 ст. 1 тач. 2 подтач. 1, 2 и 7 и додатних услуга из чл. 2 тач. 3 подтач. 1, 2, 3, 5 и 7 Закона о тржишту капитала Игор Марковић - извршни директор, Ђорђе Мандић - генерални директор Булевар Михајла Пупина 115в, Београд, Нови Београд 011/44-44-100 011/44- 44-103 office@tradewin24.com www.tradewin24.com
назив број решења о давању дозволе за рад* број решења о давању дозволе за рад** број решења о давању дозволе за рад*** датум решења о давању дозволе за рад* датум решења о давању дозволе за рад** датум решења о давању дозволе за рад*** број решења о брисању из регистра БДД датум решења о брисању из регистра БДД основ решења о брисању из регистра БДД ИД којима су пренети клијенти
назив број решења о давању дозволе за рад датум решења о давању дозволе за рад број решења о брисању из регистра бдд датум решења о брисању из регистра бдд основ решења о брисању из регистра бдд ИД којима су пренети клијенти
назив број решења о давању дозволе за рад* број решења о давању дозволе за рад** број решења о давању дозволе за рад*** датум решења о давању дозволе за рад* датум решења о давању дозволе за рад** датум решења о давању дозволе за рад*** број решења о брисању из регистра бдд датум решења о брисању из регистра бдд