Register of Custody Banks

  1. General Information
  2. Striking off the Register
Учитавам податке
назив матични број ПИБ број решења о давању дозволе датум решења о давању дозволе број решења о усаглашавању са законом датум решења о усаглашавању са законом послови адреса одговорно лице телефони имејл_адреса интернет адреса
БПШ БАНКА А.Д. БЕОГРАД 07004893 100002549 2/5-101-552/5-24 22.03.2024. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Адреса: Краљице Марије 3, Београд Ана Цвијић 011/3024-237 custody@posted.co.rs www.posted.co.rs
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 08063818 101626723 5/0-11-1920/4-07 27.04.2007. 2/6-120-2464/6-20 08.10.2020. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Булевар ослобођења 5, Нови Сад Саша Мандић 011/201-50-55, 011/201-50-49 sasa.mandic@erstebank.rs  custodyfrontoffice@erstebank.rs www.erstebank.rs
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 07737068 100001931 5/0-11-1742/3-06 01.06.2006. 2/6-103-2440/5-20 24.09.2020. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Булевар Михајла Пурина 165в, Нови Београд Маја Матијевић Степановић 011/333-9022 custody@kombank.com www.nlbkb.rs
RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD 17335600 100000299 5/0-11-967/6-04 08.09.2004. 2/6-103-2470/8-20 10.09.2020. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Ђорђа Станојевића 16, Београд - Нови Београд Ивана Новаковић 011/220-7571, 011/220-7572 ivana.novakovic@raiffeisenbank.rs www.raiffeisenbank.rs
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 17324918 100000170 5/0-11-1261/5-04 21.10.2004. 2/6-103-1731/5-20 03.09.2020. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Рајићева 27-29, Београд Јасмина Јанковић 011/3021-382 custody@unicreditgroup.rs www.unicreditbank.rs
OTP BANKA SRBIJA 08603537 100584604 5/0-11-4385/4-06 19.01.2007. 2/6-103-2457/3-20 06.09.2020. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Трг слободе 5, Нови Сад Љубица Филиповић 021/4802963, 021/4802964 depozitar@otpbanka.rs www.otpbanka.rs
Учитавам податке
Name Reg. No No of Decision on Granting Operating License Date of Decision Grounds for the Decision on License Revocation No of Decision of License Revocation Date of Decision Clients Transferred to пиб