Register of Alternative Investment Funds

  1. General Information
Name Type Management Company Reg. Number License Number License Date Register Entry Number Date of Entry into Register Depositary
TS VENTURES FOND DOO BEOGRAD затворени алтернативни инвестициони фонд који има својство правног лица TS VENTURES DOO BEOGRAD 21752363 2/5-151-3374/10-21 05.01.2022. 2/5-151-3374/13-21 11.02.2022. OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
RAIFFEISEN АLTERNATIVE отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом RAIFFEISEN INVEST A.D. BEOGRAD 20302402 2/5-151-2307/7-22 09.08.2022. 2/5-169-2924/2-22 24.10.2022. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Q INVEST затворени алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом за улагање у непокретности који нема својство правног лица EURASIAN REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT DOO BEOGRAD 21806200 2/5-151-3008/7-22 22.12.2022. 2/5-169-467/2-23 05.04.2023. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD