Register of Alternative Investment Funds

  1. General Information
назив матични број фонда број дозволе за оснивање/организовање датум дозволе за оснивање/организовање број решења о упису у регистар датум уписа у регистар тип фонда друштво за управљање матични број друштва за управљање депозитар
TS VENTURES FOND DOO BEOGRAD 21752363 2/5-151-3374/10-21 05.01.2022. 2/5-151-3374/13-21 11.02.2022. затворени алтернативни инвестициони фонд који има својство правног лица TS VENTURES DOO BEOGRAD 21707341 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
RAIFFEISEN АLTERNATIVE - 2/5-151-2307/7-22 09.08.2022. 2/5-169-2924/2-22 24.10.2022. отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом RAIFFEISEN INVEST A.D. BEOGRAD 20302402 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Q INVEST - 2/5-151-3008/7-22 22.12.2022. 2/5-169-467/2-23 05.04.2023. затворени алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом за улагање у непокретности који нема својство правног лица EURASIAN REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT DOO BEOGRAD 21806200 NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
FQV I DOO NOVI SAD 21950688 2/5-151-1444/7-23 21.09.2023. 2/5-169-2485/2-23 19.10.2023. затворени алтернативни инвестициони фонд који има својство правног лица FIFTH QUARTER VENTURES DOO NOVI SAD 21797359 ERSTE BANK AD NOVI SAD
INTESA INVEST ALTERNATIVE - 2/5-151-2416/6-23 31.10.2023. 2/5-169-2555/3-23 01.12.2023. отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом који нема својство правног лица INTESA INVEST AD BEOGRAD 21360490 ERSTE BANK AD NOVI SAD
VISTA RICA INVEST - 2/5-151-2576/3-23 08.12.2023. 2/5-169-2654/2-23 20.12.2023. отворени алтернативни инвестициони фонд који нема својство правног лица ДЗУАИФ VISTA RICA АД БЕОГРАД 21962414 ERSTE BANK AD NOVI SAD
OMORIKA VENTURES FOND 1 ДОО БЕОГРАД 22012223 2/5-151-718/5-24 26.04.2024. 2/5-169-1328/2-24 28.05.2024. затворени алтернативни инвестициони фонд који има својство правног лица CAPITAL PARTNERS ДОО БЕОГРАД 21796891 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD