Обавештење за инвестициона друштва о електронском достављању прописаних информација

Инвестициона друштва своје годишње извештаје од ове године достављају Комисији електронским путем, преко Портала за достављање информација Комисије за хартије од вредности.

Од среде, 20. априла 2016. године почиње достављање Обрасца депонованог квалификованог сертификата за достављање информација Комисији за хартије од вредности. На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности биће постављено кратко видео-упутство о томе на који начин се Образац попуњава и доставља.

Приступ Порталу за достављање информација, Обрасцу депонованог квалификованог сертификата за достављање информација Комисији за хартије од вредности и Јутјуб каналу биће омогућен од среде, 20. априла 2016.

Сама достава извештаја почиње од понедељка, 25. априла 2016. године након доставе исправно попуњеног Обрасца депонованог квалификованог сертификата. Овако попуњени образац је први корак који је неопходан како бисте могли да електронским путем достављате прописане информације Комисији за хартије од вредности путем Портала.

Информације о Порталу за електронско достављање прописаних информација