Обавештење о електронском достављању прописаних информација које се односе на јавна друштва

Од ове године обвезници извештавања имају могућност и погодност да прописане информације које се односе на јавна друштва, Комисији доставе електронским путем, на брз и једноставан начин, а преко Портала за достављање информација Комисије за хартије од вредности.

Олакшано достављање прописаних информација омогућено је за обвезнике извештавања који достављају прописане информације о јавним друштвима. Ови обвезници могу информације достављати преко писарнице (у штампаном облику и на CD-у, као PDF и XLS документа) или електронски преко Портала за достављање информација.

Од среде, 20. априла 2016. године почиње достављање Обрасца депонованог квалификованог сертификата за достављање информација Комисији за хартије од вредности. На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности биће постављено кратко видео-упутство о томе на који начин се Образац попуњава и доставља.

Приступ Порталу за достављање информација, Обрасцу депонованог квалификованог сертификата за достављање информација Комисији за хартије од вредности и Јутјуб каналу биће могућ од среде, 20. априла 2016.

Сама достава информација и извештаја почиње од понедељка, 25. априла 2016. године након доставе исправно попуњеног Обрасца депонованог квалификованог сертификата. Овако попуњени образац је први корак који је неопходан како бисте могли да електронским путем достављате прописане информације Комисији за хартије од вредности путем Портала.

Информације о Порталу за електронско достављање прописаних информација