Достава извештаја о ликвидности путем Портала за извештавање

Од уторка 4. октобра 2016. године, почиње достава извештаја о ликвидности брокерско-дилерских друштава у Србији путем Портала за извештавање Комисије за хартије од вредности. Октобарски месечни извештаји о показатељу ликвидности и обиму ликвидности биће достављани искључиво путем Портала за извештавање.

Подсећамо, примена Правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва почела је 20. јула 2016. године. Брокерско-дилерска друштва извештавају Комисију о показатељу ликвидности и обиму ликвидности за све радне дане претходног месеца до 15. дана у текућем месецу.

Друштва достављају попуњени ексел Образац 1 и Образац 2 септембарског месечног извештаја у електронском облику на имејл адресу izvestaji.likvidnost@sec.gov.rs.

Наглашавамо да ће се још само септембарски извештаји достављати на овај начин, те да се октобарски месечни извештаји о показатељу ликвидности и обиму ликвидности достављају путем Портала за извештавање. Препоручује се брокерско-дилерским друштвима да путем Портала свакодневно уносе дневне извештаје о ликвидности.