Видео-упутство о начину достављања финансијских извештаја

На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности постављено је видео-упутство са детаљним објашњењима на који начин се попуњавају и достављају финансијски извештаји брокерско-дилерских друштава, друштава за управљање инвестиционим фондовима, инвестиционих фондова, Београдске берзе и Централног регистра.

Достављање финансијских извештаја путем Портала за извештавање Комисије за хартије од вредности биће омогућено од 18. априла 2017. године.