Видео упутство за достављање захтева за измену месечних и годишњих извештаја ИД

На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности објављено је ново видео упутство за кориснике Портала. Ово упутство намењено је обвезницима извештавања Комисије за хартије од вредности и објашњава како се електронским путем доставља захтев за измену месечних и годишњих извештаја.

Како бисте изменили претходно верификован месечни извештај, неопходно је отворити листу Инвестициона друштва, а затим Месечни извештаји. Пошто пронађете извештај који желите да мењате кликните на дугме Захтев за измену извештаја. Отвориће се прозор Захтев за измену извештаја и у поље Образложење за измену потребно је унети текст захтева.

Текст захтева за измену обавезно треба да садржи: назив дела извештаја (нпр. Извршење налога) и разлог за измену (нпр. погрешно је унета вредност промета/број трансакција/број инструмената за сопствени рачун на регулисаном тржишту, унета је вредност промета за погрешну врсту финансијском инструмента, унета је вредност трансакција за сопствени рачун уместо за рачун клијента, пријављено је трговање акцијама на страном уместо на домаћем тржишту и др.) У једном захтеву се наводе подаци за сваки део Извештаја чија измена се тражи. По правилу, обвезник може само једанпут поднети захтев за измену месечног извештаја. Када су унети сви подаци које је потребно изменити, потребно је снимити измене.

Након овог обвезник извештавања добија имејл да је поднет захтев за измену месечног извештаја.

По одобрењу измене месечног извештаја, обвезник извештавања добија имејл да је одобрена измена месечног извештаја. Тада се може изменити месечни извештај према поднетом захтеву. Могу се мењати само они делови извештаја који су одобрени, а на основу захтева за измену извештаја.

Напомена:

Како Годишњи извештај представља збир месечних извештаја, приликом попуњавања годишњег извештаја, у деловима Извршење налога и Приходи и расходи, поља која не представљају агрегацију месечних извештаја, биће означена жутим оквиром.