Комисија за хартије од вредности је на 11. седници одржаној 22. фебруара 2017. године усвојила Правилник о службеном регистру информација. Правилник ступа на снагу осам дана након његовог објављивања у Службеном гласнику, након чега ће обвезници обавештавања бити дужни да све информације које се односе на јавна друштва достављају Комисији путем Портала искључиво у електронском облику.
Read more ...

Од уторка 4. октобра 2016. године, почиње достава извештаја о ликвидности брокерско-дилерских друштава у Србији путем Портала за извештавање Комисије за хартије од вредности. Октобарски месечни извештаји о показатељу ликвидности и обиму ликвидности биће достављани искључиво путем Портала за извештавање.
Read more ...

Инвестициона друштва своје годишње извештаје од ове године достављају Комисији електронским путем, преко Портала за достављање информација Комисије за хартије од вредности. Од среде, 20. априла 2016. године почиње достављање Обрасца депонованог квалификованог сертификата за достављање информација Комисији. Сама достава извештаја почиње од понедељка, 25. априла 2016. године након доставе исправно попуњеног Обрасца депонованог квалификованог сертификата.
Read more ...
Page 2 of 3