Мишљење у вези примене члана 54. Закона о тржишту капитала и Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава

Мишљење у вези примене члана 54. Закона о тржишту капитала и Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава
File Name: VIII-269-1.pdf
File Size: 111.4 KB
File Type: application/pdf
Hits: 3212
Created Date: 04 March 2015
Last Updated Date: 04 March 2015