Investment Funds

Title Download
Мишљење поводом питања у вези сa тумачењем члана 2. Закона о инвестиционим фондовима
Мишљење Министарства финансија у вези са применом чл. 12. Закона о инвестиционим фондовима
Мишљење у вези примене члана чл. 44. и 58. Закона о инвестиционим фондовима
Мишљење Министарства финансија у вези са оснивањем приватних фондова (примљено 28.8.2007.)
Мишљење Министарства финансија у вези са применом чл. 52. ст. 2. и 3. Закона о инвестиционим фондовима (примљено 03.9.2007.)
Мишљење Министарства финансија у вези са применом чл. 58. Закона о инвестиционим фондовима (примљено 14.09.2007.)
Мишљење Министарства финансија у вези са девизним уплатама из иностранства и држањем девиза на девизном рачуну
Мишљење: угашени фондови дивиденду враћају издаваоцу
Мишљење у вези могућности да оснивачи друштва за управљање стичу уделе у приватним инвестиционим фондовима којима управљају
Мишљење о могућности да исто лице обавља послове директора и портфолио менаџера
Мишљење МФИН о примени члана 68 Закона о ХОВ на ДЗУ
Мишљење у вези са чланом 6. Закона (примљено 18.09.2007. године)