Мишљење у вези са применом института принудног откупа акција у складу са новим Законом о привредним друштвима

Мишљење у вези са применом института принудног откупа акција у складу са новим Законом о привредним друштвима
File Name: VIII-73-2.pdf
File Size: 208.69 KB
File Type: application/pdf
Hits: 2658
Created Date: 23 January 2012
Last Updated Date: 23 January 2012